Vogelbeurs - VogelVereniging Veldhoven

Ga naar de inhoud

Vogelbeurs

Impressie vogelcafe en vogelbeurs

Weer een vogelbeurs die goed werd bezocht.
Veel variatie in vogels en heerlijk bij gekletst met andere vogel liefhebbers.

Na de tekst enkele foto's van deze gezellige ochtend.

Volgende vogelbeurs is op 22 oktober 2023.

Vogelcafe !

Het idee hierachter is dat iedereen laagdrempelig naar het Vogelcafe kan komen.Een ontmoetingsplek voor vogel liefhebbers.
Hier kan men ervaring uitwisselen, informatie krijgen over verschillende vogelsoorten.
Heeft er bv iemand die de nagels geknipt wil hebben van een kanarie, of een snaveltje van een Gouldamadine, zal er iemand aanwezig zijn om daar mee te helpen en evt te leren hoe dat gedaan moet worden. U kunt informatie vragen  over het houden en verzorgen van vogels. U kunt hier tevens vogels kopen maar ook verkopen. Daar zijn wel regels aan verbonden. 2 vogels in een TT kooi , schoon, water en voer. GEEN lopers!!
Er is ook een stand aanwezig waar vogelbenodigheden te koop zijn zoals voer, ringen, sepia,grit en nog veel en veel  meer.
We zijn benieuwd of dit gaat lukken. Het blijkt bij meerdere verenigingen te werken. Meer bezoekers en leden.
Vogelcafe gratis en de Vogelbeurs 1 euro entree.

Regels vogelbeurs Vogelvereniging Veldhoven:

Informatievoorziening.
De wet schrijft voor dat u als verkoper de koper moet voorlichten over  de juiste verzorging van de vogels. Hiervoor zijn diverse documenten  online beschikbaar, zie hiervoor o.a. www.licg.nl/vogels.  Wij adviseren u om van de vogels die u voor de verkoop aanbiedt een  aantal exemplaren hiervan beschikbaar te hebben.

Besluit Houders van dieren.
Dit besluit gaat over het bedrijfsmatig houden van huisdieren, zoals  vogels. Indien u bedrijfsmatig vogels houdt, dient u in het bezit te  zijn van een Bewijs van vakbekwaamheid (diploma) en een UBN nummer. Of u  geacht wordt bedrijfsmatig vogels te houden, kunt u vaststellen aan de  hand van een aantal indicaties die gegeven worden, o.a. op de site van RVO. Het begrip bedrijfsmatig staat voor het in zekere omvang en met een zekere regelmaat uitoefenen van activiteiten.

Huisvesting vogels Vogelbeurs Veldhoven:

Vogels dienen aangeboden te worden in bij de soort passende kooien en dienen gezond te zijn. De vereniging voert  hierop controle uit.
Waarop wordt gecontroleerd ?
1. Vers water en/of fruit beschikbaar voor de vogels. Een en ander afgestemd op het soort vogel.
2. Voer beschikbaar voor de vogels:
- Moet zichtbaar en voldoende aanwezig zijn, bij voorkeur in bakjes.
- Speciaal voer voor bijzondere soorten (bijv. Lories)
3. Gezondheid: vogels mogen niet ziek zijn, beschadigd of vies. Dode vogels dienen direct te worden verwijderd (niet onder de tafel gedeponeerd).
4. Roofvogels, uilen, kwartels, duiven en alle soorten watervogels alsmede niet zelfstandige vogels mogen niet aanwezig zijn.
5. Europese cultuurvogels en hun hybriden moeten zijn voorzien van een gesloten pootring. Deze pootring moet wat uitvoering en diameter betreft voldoen aan de regeling vastgelegd in de Flora en Faunawet 2002.
6. Huisvesting: Hieronder staan richtlijnen.
- De kooien dienen schoon en heel te zijn, en afgestemd op het soort vogel dat erin gehouden wordt.
- Vogels mogen NIET onder de kraam staan. Lege kooien wel.
- Er mogen geen vogels vanuit lopers worden verkocht, of opgeslagen staan tbv de verkoop.
- De hoogte van de kooi moet zodanig zijn dat de vogel er rechtop in moet kunnen staan. Er moet voldoende zitgelegenheid zijn op de stokjes: alle vogels moeten op een stokje kunnen zitten.
- Bij voorkeur dienen 2 vogels per kooi te worden gehuisvest, hierbij rekening houdend met het formaat van de vogels in relatie tot de afmeting van de kooi. Indien er vanaf geweken wordt, dan gelden onderstaande voorwaarden.
- TT-kooi: maximaal 2 vogels maximaal ter grootte van een grasparkiet of kanarie.
- Grote Tropenkooi: maximaal 4 Neophema’s of vogels van een zelfde formaat.
- Indien er kooien gebruikt worden van een afwijkend formaat en model: het aantal en formaat van de vogels, in relatie met de kooi waarin deze gehuisvest is, is maatgevend.
Door toe te zien op de kwaliteit van de vogels en de huisvesting, zorgen we ervoor dat de markt aantrekkelijk, schoon en gezond blijft. Dit is niet alleen in het belang van de vogels, maar ook van de vogelliefhebber. Vogelvereniging Veldhoven onderschrijft de regels van het Keurmerk van de NBVV.

Overdrachtsformulier. Het advies is om bij overdracht van een vogel een overdrachtsformulier te gebruiken.
Deze kunt u downloaden op de stite van de NBvV. https://www.nbvv.nl/downloads/ , Dierenwelzijn en dan naar overdrachtsformulier.

Wanneer er controle komt van de NVWA graag uw medewerking tonen, dan zal alles soepeltjes verlopen.Ook als ze naar uw huisadres willen gaan.
Het is gebleken dat er pas 1 keer een boete is uitgeschreven op een grote vogelmarkt voor een buitenlandse handelaar. Die voldeed helemaal niet aan de eisen. Buitenlandse handelaren moeten namelijk aan andere eisen voldoen.
Wilt u meer info hierover mag u een mail sturen naar dit mail adres: michel.steenbekkers@gmail.com


 
 
                     
    
    

 

 

 
 
 
 
 

Terug naar de inhoud