Vereniging - VogelVereniging Veldhoven

Ga naar de inhoud

Vereniging

De Vereniging

Opgericht : 18 december 1951

Aangesloten bij : Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Afdeling : V 07 “Veldhoven 1”
Inschrijving KvK : 40237686

Contributie : Volwassen leden € 30,00 (per 1 Januari)
"B"leden € 15,00 per jaar.
Jeugdleden ( t/m 16 jaar ) € 15,00
Betaling : Contant in de vergadering
Rabobank NL 42 RABO 0153 6536 04

Bestuur : Voorzitter; 1e + 2e secretaris; penningmeester en 3 Commissarissen
Erevoorzitter: Hans Kerkhof
Erelid : Tiny van den Dungen en Ad de Weijs

Ledenvergadering : Iedere 1e dinsdag van de maand
m.u.v. juli en augustus. 20.00 uur.
Voor informatie Perry van Knegsel
Tel: 040-2548232

Vogelbeurs/Vogelcafe : Iedere 4e zondag van de maand.
Van 9.00 tot 11.30, behalve in de maand juli.
Voor informatie: Tinus Legius. 06 42 91 78 87
Communicatie : Maandelijks het Bondsblad NBvV
10 x per jaar het clubblad.


Ledenadministratie : Frits van Hoof 040-2042451

Clubhuis : Wijkcentrum Tweespan Mira 2, 5505 AT Veldhoven Tel. 040-2539091

Webmaster : Michel Steenbekkers: Website / Facebook
Website: vogelverenigingveldhoven.nl / Facebook: vogelvereniging Veldhoven.
E-mailadres: michel.steenbekkers@gmail.com

Redactie Clubblad : Frits van Hoof en Tim Legius :
fritsdesign@onsbrabantnet.nl               
tim.legius@hotmail.com

Beëindiging lidmaatschap:
Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap
beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn.
Dit kan per kwartaal.

Terug naar de inhoud