Privacy - VogelVereniging Veldhoven

Ga naar de inhoud

Privacy

 
 
 
 
 
Vogelvereniging Veldhoven
 
 
24 Mei 2018
 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG )
 
 
Vanaf 25 mei moet elk bedrijf maar ook verenigingen de privacy van, in ons geval, de leden beschermen v.w.b. de persoonlijke gegevens.
 
Wat wil dat zeggen?
 
Alle leden staan in de ledenlijst van de vogelvereniging.
 
Deze gegevens worden alleen gebruikt door de vogelvereniging! En worden NIET uitgewisseld aan derden! Behalve de NBvV i.v.m. het blad ” Onze vogels”. D.w.z. dat bedrijven of andere instanties, jullie gegevens niet krijgen. De vogelvereniging gebruikt deze gegevens alleen om de clubbladen digitaal door te sturen of op te sturen via de post. Tevens controleert de penningmeester aan de hand van de namen of een ieder zijn of haar lidmaatschap heeft betaald. Maar ook voor de jubilarissen omdat het begin van het lidmaatschap er  instaat. Wie hebben de gegevens: Het complete bestuur, de redactie van het clubblad en de ringencommissaris.
 
Voor de rest heeft NIEMAND de gegevens. Zouden we benaderd worden door bijvoorbeeld, een van de leden die graag een telefoon nummer wil van een ander lid, om vogels te kopen, zal hij deze niet krijgen of u moet hiervoor toestemming geven; als u de gegevens invult bij het toestemmingsformulier, Wel/niet gegevens delen met andere leden! IK hoop dat dit voor een ieder duidelijk is. Bijgaand formulier verduidelijkt het verhaal.
 
Zou u geen lid meer zijn dan worden uw gegevens uit het ledenbestand gehaald.
 
Omdat niet iedereen in de gelegenheid is om het formulier te printen, in te vullen en vervolgens weer in te scannen en op te sturen is het formulier in deze mail opgenomen.  Als u vervolgens uw persoonsgegevens invult en de vragen over wel of niet akkoord invult en de datum, dan kun je die daarna zonder handtekening versturen. Jouw mail geldt dan als schriftelijk bewijs.Stuur deze dan naar onderstaand e mail adres van het secretariaat: knegsel@onsbrabantnet.nl

 

 
 

 
 
 
 
 
Vogelvereniging Veldhoven                                            
 
 
Toestemmingsformulier huidige leden Vogelvereniging Veldhoven.
         
Voornaam
        
            
Achternaam
        
            
Adres
        
            
Postcode
        
            
Woonplaats
        
            
Telefoonnummer
        
            
Mobiel nummer
        
            
Email adres
        
 
Ondergetekende heeft kennis genomen van het privacy-statement van vogelvereniging Veldhoven en verklaart:
 
WEL / GEEN (*) bezwaar te hebben tegen de vastlegging van genoemde persoonsgegevens
 
WEL / GEEN (*) bezwaar dat bovenstaande persoonsgegevens worden gedeeld andere leden van Vogelvereniging Veldhoven.
 
Gaat WEL / NIET (*) akkoord dat foto’s van verenigingsactiviteiten, waarbij hij/zij betrokken is, op de website, facebookpagina en publicaties van de vereniging  geplaatst worden.
 
(*) doorhalen wat niet van toepassing is
 
 
Handtekening:      …………………………………………………………….
 
 
Datum:                   …………………………………………………………….
 
Secretariaat Vogelvereniging Veldhoven:
 
Perry van Knegsel, Auriga 18, 5505RT, Veldhoven.
 
E-mail: knegsel@onsbrabantnet.nl
Terug naar de inhoud